Виставку живопису і скла представників двох поколінь (батько і донька) мистецької династії розгорнуто в арт-галереї «Зелена канапа», що на вул. Вірменській, 7.

Іван Турецький – живописець, член Національної спілки художників України. Відомий також як колекціонер-інтелектуал та один із провідних українських геральдистів. Брав участь у створенні Державного герба незалежної України та нового герба Львова.

An exhibition of paintings and glass by representatives of two generations (father and daughter) of the art dynasty was opened in the Green Sofa Art Gallery, on the street. Armenian, 7.

Ivan Turetsky is a painter, member of the National Union of Artists of Ukraine. Also known as an intellectual collector and one of the leading Ukrainian heralds. He participated in the creation of the State Emblem of Independent Ukraine and the new Emblem of Lviv.

Ольга Турецька, випускниця кафедри художнього скла Львівської академії мистецтв, 2 роки тому вже представляла у «Зеленій канапі» персональну виставку у техніці ф`юзинг – спікання кольорового скла. «Теперішня виставка у галереї остаточно затвердила існування у Львові креативного художника скла з оригінальною манерою і своїм власним, дбайливо облаштованим, «віконечком» у різнокольоровий світ скла, світла і позитивних історій», – вважає мистецтвознавець Наталя Космолінська.

Olga Turetska, a graduate of the Department of Art Glass of the Lviv Academy of Arts, 2 years ago already presented in the Green Sofa a personal exhibition in the technique of fusing – sintering colored glass. “The current exhibition in the gallery has finally confirmed the existence in Lviv of a creative glass artist with an original manner and his own, carefully arranged,” window “into the multicolored world of glass, light and positive stories,” says art historian Natalia Kosmolinska.

Художники представляють різні техніки, але є дещо спільне у їхній творчості, що дозволяє органічно співіснувати на спільній виставці, вважають організатори показу. Йдеться про прозорі райдужні поєднання незбагненно багатих кольорових перевтілень, які кожен автор реалізував по-своєму. «Іван – у живописі, через дещо геометризовану, близьку до стилю ар деко делікатну та інтелігентну абстракцію.

The artists present different techniques, but there is something in common in their creativity that allows them to coexist organically at a joint exhibition, according to the organizers of the show. It is about transparent rainbow combinations of incomprehensibly rich color reincarnations, which each author realized in his own way. “Ivan is a delicate and intelligent abstraction in painting, which is somewhat geometric, close to the Art Deco style.

В його творах останніх років сміливі кольорові поєднання заворожують глядача і занурюють у медитативно- споглядальний стан, який поглинає і спонукає почути «музику» кольору. Ольга вміло поєднує спечені кольорові елементи скла у різні композиції, де вони переливаються різними відтінками, блікують і феєрично рефлектують», – говорять у галереї. І додають, що всі роботи митців, представлені зараз в «Канапі» – це синтез ідей, емоцій і любові до кольору.

In his works of recent years, bold color combinations fascinate the viewer and immerse themselves in a meditative and contemplative state that absorbs and induces the “music” of color. Olga skillfully combines sintered colored glass elements into different compositions, where they shine with different shades, glare and reflect enchantingly, ”they say in the gallery. And they add that all the works of the artists, presented now in “Sofa” are a synthesis of ideas, emotions and love of color.